WUAC - World Union of Akita Clubs

GERMANY: Behavioral test

Successfully completed behavioral test by Akita Club e.V.

 

Males:
 

Females:

Taiki Go Atsukgi Chitose

Chihiro Matsuyuki Ken

Mizo-gawa go Bishojo

Linya von Shinrai 

Jinsei Go Shiroiarashi

P-Meisa Chikyu Kara No Risu 

Akari of Shiroi m Yume

Tsoyu Hiroyuki Kimiko

Fuji Samu of Tenno Toshi

BeniKasumi go Kinu Hana

Kumatetsu Go Kurenai No Kaze

Takara of Kishi Ken

Botan go Kinu Hana Ken

Mizo-gawa go Akina 

Akiharu go Kiku Kensha

Caori Go Kamiwaza

P’Taikouhomare go Kiyama

Kazumi of Independent Inu’s

Royaru Akita Bentou

Akira of Yumiko ken 

Daitan go Yamaichi

Aiko Kensha No Miyumi Go 

Tsoyu Hajime Go

O´Tomiko Go Of Rams Raspel Kensha

Kumatetsu Go Kurenai No Kaze

Oriko go Kiyama

P´Yamato go Kiyama

Bonyari Yunikon No Mori

Taiki Go Atsukgi Chitose

P’Suzume go Kiyama

Asahi go Kinu Hana Ken

Kashiwa-No-KI E’Seiya No Ichirou

Ijiro go KiYama

Rakkaseihime Chikyu Kara no Risu

Shiro

Emmy vom Aakhof

Akiharu go Kiku Kensha

Azarni

Bjarki Yunikon no mori

Kazumi of Independent Inu’s

Hitoshi Halne Wzgorze

BeniKasumi go Kinu Hana Ken

Hachiko of Independent Inus

Caori Go Kamiwaza

Hanami No C´Idai Musuko

Azuki go Kinu Hana Ken

Akio No Sh´chi Kosho´chitai

Dara go Yamaichi

Takashi go Shun`You Kensha

Oriko go Kiyama

F´Shouyou-Go of Ikenohatade

Akira of Yumiko ken

Eddy vom Aakhof

Aiko Kensha No Miyumi Go

H´Yoshimaru Go of Ikenohatade

O´Tomiko Go Of Rams Raspel Kensha

Birin of Subarashii Ken

Bonyari Yunikon No Mori

Hachiko Go No Suzuyama

Aiby Shemara Yunikon no mori

Hanami No B’Ryuryu

Etsuko Niwa Shi Dashiri Go

Tenjou Homare Go Miyagi Watanabe Kensha

Kujira Halne Wzgorze                               

Atsuko Ho-Ori Ouritsu no Ken

Hana Nana Chikyu Kara no Risu

C’Makoto Go of Ramsraspel Kensha

Fumiko of Shiroi Na Suna     

E’Akane Go of Kamino ken

Chiyoko Go of Minami No

Tensu No Hi Ga Noboru

Akihime kin´iro nichibotsu

Ai-Yoshi of Independent Inus

Megapolis Style Gouhime

Akiyama of Independent Inus

Genji Gurume von Yamabeno kuni

Fujiwara von Shinrai

Chiome Hoshi no mon Kensha

Gashiko von Shinrai

U-Tenshi of Lucky Tami

E`Ryuko Go of Kamino Ken

Akina of Subarashii Ken

 

Hachiko Go No Suzuyama

 

Hanami No Bikoseki

 

Akemi japonsky Samurai

 

Geisha Yukikohime go Kiyama

 

Mona da Casa Atto Cristelo

 

Ayumi of Independent Inus

 

Geisha Kiriki-Sama go KiYama

 

F`Reiko Go of Kamino Ken

 

 

 Back to Germany

sitemap xml